CONSULT

HANDLEZEN

Al eeuwen lang wordt de kunst van het handlezen toegepast.  De Egyptische koningen en vorsten uit het oude Griekenland maakten veelvoudig gebruik van handlezers.

Van oudsher is men ervan overtuigd dat in de lijnen en de vorm van de handen het karakter en het mogelijke levenslot van de mens te lezen is.

Ook in het oude China had men reeds gemerkt dat er in handen heel wat te zien was omtrent de mens in kwestie.  Men wist reeds heel snel dat links en rechts geen tegengestelden , maar elkaars aanvullende functies zijn.  Het is daarom dat beide handen dienen gelezen te worden, omdat de linkerhand de hand is van het lot en de rechterhand de hand is van wat je zelf van het leven hebt gemaakt.  (Dit geldt voor rechtshandigen, voor linkshandigen is dit uiteraard andersom).

Graaf LOUIS HAMON, ofwel CHEIRO (1866 - 1936) was de man die deze oude theorieën en technieken vertaalde naar een Westers model.  Hij ontdekte dat er meer was dan er toen voorhanden was, door meer aspecten van de mens te benaderen in het zoeken naar kennis daaromtrent door middel van nieuwe technieken en studie vanuit een duidelijke chronologie.


Mijn manier van handlezen wordt grotendeels door Cheiro bepaald, maar evenzo door de manier van werken van een andere mysticus uit dezelfde periode nl: ALEISTER CROWLEY (1875 - 1947), die zich vooral verdiepte in de geest van de mens.

ALEISTER CROWLEY was ten stelligste overtuigd dat, wanneer de mens niet leefde volgens zijn lot, hij zich allerlei onheil, verdriet en problemen op de hals haalde.  Vreemd genoeg is dit later door gekende filosofen en psychologen meermaals bevestigd, hoewel bijna niemand de link durfde te leggen naar deze (in die tijd) oculte figuur.


Met een uniek systeem van numerologie, gebaseerd op de oude tarotkaarten, ontwikkelde hij een totaal nieuw denken over waarzeggen. Ook verbeterde hij de vorm en inhoud van de hoofdkaarten van de Tarot om zo naar een diepere inhoud te zoeken bij de consultant, die hij vooral wilde leren kennen en sturen.


De Grote Arcana werd zijn meesterwerk die hij slechts op het laatst van zijn leven volledig afgewerkt kreeg.  Het was bijna symbolisch dat hij het leven kon inruilen voor het hiernamaals toen zijn taak was volbracht.

Het is die combinatie van deze twee meesters die ik steeds heb nagestreefd om zo toe een consult te komen waar de mensen hun lot kunnen ontdekken en zo zichzelf vinden, of vertrekken vanuit het niets om te komen tot de essentie.


Een goed consult moet een resultaat zijn van objectieve kennis, aangevuld met studie en als het kan, een juist aanvoelen van de situatie.

NUMEROLOGIE

CROWLEY TAROT (Aleister Crowley 1875 - 1947)

Numerologie volgens de Aleister Crowley Tarot is een bijzondere methode om een groot aantal persoonlijke gegevens van de consultant te ontdekken. Uiteraard kan men in eerste instantie kennis verwerven omtrent het sterrebeeld, wat al heel wat leert omtrent de persoon in kwestie, maar eveneens vind men de getallen die heel belangrijk zijn in de groei maar tevens in het verleden.

Een aantal getallen die men vooral moet bepalen zijn o.a. Persoonsgetal - Zielsgetal - Leeftijdsgetal - Jaargetal en eveneens de combinatie eromtrent.

Ook zijn de belangrijke apogeums een niet te onderschatten gegeven.

De numerologie volgens Aleister Crowley is vooral gebaseerd op de Grote Arcana van de Crowley Tarot. Uiteraard is het nodig een goede combinatie te maken maar eveneens kan de Grote Arcana dienst doen door het plaatsen van een juist legpatroon.

Natuurlijk is informatie die men doorgestraald krijgt vanuit een psychoscopisch gegeven een mooi hulpmiddel en dit leidt dan ook tot een eerste indruk die kan worden aangevuld tot één geheel.

Numerologie en de kaarten van de Grote Arcana zijn dan ook niet van elkaar los te koppelen bij de aanvang van een goed consult.

KAARTLEGGEN MLLE LENORMAND (1772 - 1843)

Marie Anne Adelaïde Lenormand is over de hele wereld gekend, vooral door het kaartspel dat naar haar werd genoemd. Als kind was het al heel duidelijk dat ze bijzondere gaven bezat en dit werd dan ook bewaarheid tijdens haar verblijf in de kostschool waar ze werd opgevoed, waar ze met haar voorspellingen de kloosterzusters meermaals verwonderde.

Na haar verhuis naar Parijs begon ze dan ook, samen met Madam Gilbert een salon waar mensen hun toekomst konden laten voorspellen. Eigenlijk de grote voorloper van de huidige spirituele centra.

Ze voorspelt o.a. aan  Joséphine Beaugarnais, dat ze samen met Napoleon de troon zal bestijgen, wat de nodige hilariteit bij Napoleon oproept, wat hij later moet herzien als haar voorspelling uitkomt

Ook had de Keizer geen oren naar haar toen hem de nederlaag van zijn troepen werd voorspeld, wat hem uiteraard zuur opbrak.

In latere fase verhuisde Mlle Lenormand naar Belgïe maar keert later terug naar Parijs waar ze op 71 jarige leeftijd overlijdt.

Mlle Lenormand is voor mij onontbeerlijk en onmisbaar bij een totaal consult.

Er zijn in de loop van de jaren minstens honderd versies gemaakt van de kaarten van Mlle Lenormand maar, allen hebben één gemeenschappellijke noemer;  Het systeem van Mlle Lenormand is gewoon prachtig.